Make your own free website on Tripod.com
                       
  Nama:    
 
  Jawab soalan di bawah dengan menandakan "/" bertentangan dengan huruf pada jawapan yang  
  betul.  
 
  1  Antara elektrolit berikut, yang manakah terdapat di dalam sel asid plumbum?  
 
    A Asid karbonik cair  
    B Asid hidroklorik cair  
    C Asid nitrik cair  
    D Asid sulfurik cair  
 
  2  Antara alat elektrik berikut, yang manakah menggunakan dawai nikrom   
  sebagai elemen pemanas?  
    A Peti sejuk  
    B Cerek elektrik  
    C Kipas angin  
    D Pendingin udara  
 
 
  3  Pembesar suara mempunyai persamaan dengan  
 
    A pengering rambut elektrik  
    B projektor elektrik  
    C radio elektrik  
    D pemanas air  
 
  4  Putaran roda basikal yang ligat telah menghasilkan lampu yang lebih terang.  
   Ini menunjukkan kuasa elektrik akan lebih banyak terhasil jika  
    A putaran magnet lebih laju  
    B roda basikal lebih besar  
    C putaran gegelung lebih laju  
    D orang yang mengayuh seorang yang kuat  
 
  5  Antara cara menghasilkan tenaga elektrik berikut, yang manakah   
  digunakan untuk menjana tenaga elektrik dengan banyak?  
    A Cara tindakan kimia  
    B Cara tekanan  
    C Cara kemagnetan   
    D Cara geseran  
   
 
  6  Pertukaran tenaga elektrik kepada tenaga cahaya diaplikasikan dalam?   
 
    A Lampu pendarfluor  
    B Ketuhar  
    C Dinamo  
    D Radio  
 
 
 
     
     
     
  7  Bahan kimia seperti kalium, natrium dan selenium akan menghasilkan  
   arus elektrik apabila terkena?  
    A Haba  
    B Cahaya  
    C Panas  
    D Bunyi  
 
  8  Antara berikut, yang manakah terdapat dalam dinamo?   
     
  I Magnet kekal  
  II Teras besi  
  III Gegelang wayar  
  IV Terminal negatif  
    A I dan II   
    B I dan III  
    C III dan IV  
    D II dan III  
 
  9  Pilih pernyataan yang benar tentang sel basah  
  I Boleh dicas semula  
  II Air suling ditambah apabila cecair elektrolit kurang  
  III Elektrolitnya terdiri daripada asid sitrik  
  IV Setiap sel menghasilkan kuasa sebanyak 2 volt  
 
    A I,II dan III  
    B I,III dan IV  
    C I,II dan IV  
    D II,III DAN IV  
 
 
 
 
 
     
     
     
  10 Rajah di atas menunjukan keratan rentas sel kering.  
  Antara berikut yang manakah dilabelkan dengan betul?  
    A I dan IV  
    B II dan III  
    C I dan III  
    D II dan IV  
  keputusan