Make your own free website on Tripod.com
No Skor Peratus Gred Keputusan Komen
0 F Gagal Perlukan lebih banyak usaha. Anda pasti berjaya
1 0 30 E Gagal Usaha lebih lagi. Gagal tipis
2 0 40 D Lulus Tingkatkan usaha untuk endapat kepujian
3 0 50 C Kepujian Tingkatkan usaha untuk mendapat lebih baik
4 0 65 B Kepujian Anda pasti mendapat cemerlang sekiranya tambahkan usaha
5 0 80 A Cemerlang Syabas! Kekalkan pencapain
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 0 F Gagal Perlukan lebih banyak usaha. Anda pasti berjaya