Make your own free website on Tripod.com
                       
  Nama:    
 
  Jawab soalan di bawah dengan menandakan "/" bertentangan dengan huruf pada jawapan yang  
  betul.  
 
  1  Antara alatan berikut, yang manakah menjadi sumber elektrik melalui tindakan kimia?  
 
    A Dinamo  
    B Turbin  
    C Sel solar  
    D Sel kering  
 
  2  Kipas angin amat berguna kepada manusia. Ia adalah hasil perubahan tenaga elektrik   
  kepada tenaga  
    A haba  
    B kinetik  
    C bunyi  
    D cahaya  
 
 
  3  Penghasilan elektrik oleh sel kering dan sel basah adalah kesan dari tindakan  
 
    A tekanan  
    B haba  
    C kimia  
    D bunyi  
 
  4   Alat penentu suhu pada ketuhar gelombang mikro adalah daripada sumber tenaga  
 
    A haba  
    B kemagnetan  
    C tindakan kimia  
    D cahaya  
 
  5  Sebatang besi telah dipusing di dalam gegelung wayar. Jika kedua-dua tamatan gegelung  
  wayar disambung kepada galvanometer, kemungkinan yang berlaku ialah  
    A galvanometer akan meletup  
    B tiada apa-apa yang akan berlaku  
    C jarum galvanometer akan bergerak   
    D galvanometer akan panas  
   
 
  6  Alat manakah menggunakan prinsip tenaga elektrik untuk menghasilkan cahaya?   
 
    A Lampu pendarfluor  
    B Ketuhar
 
 
    C Dinamo  
    D Radio  
 
 
 
     
     
     
  7  Apakah perubahan tenaga elektrik yang berlaku kepada alat diatas supaya dapat  
   memenuhi kehendak manusia?  
    A Haba  
    B Bunyi  
    C Kinetik  
    D Cahaya  
 
  8  Antara peralatan elektrik berikut yang manakah menukarkan tenaga elektrik   
   kepada tenaga haba?  
  I Pengering rambut  
  II Seterika  
  III Kipas angin  
  IV Mesin gerudi  
    A I dan II   
    B I dan IV  
    C III dan IV  
    D II dan III  
 
  9  Tenaga elektrik dihasilkan daripada tindakan  
 
  I kemagnetan  
  II kimia  
  III bunyi  
  IV cahaya  
    A I,II dan III  
    B I,III dan IV  
    C I,II dan IV  
 
 
    D II,III DAN IV  
 
 
 
     
     
     
 
  10  Sel solar yang terdapat pada alat dalam rajah di atas menjadi sumber elektrik melalui tindakan
    A kimia  
    B kinetik  
    C cahaya  
    D haba  
  keputusan